О нама

Најкраће о "Архимедесу"                                              "АРХИМЕДЕС" –  40  ГОДИНА

 

ШТА И КАКО РАДИ "АРХИМЕДЕС"?

          Математичко друштво "Архимедес" из Београда - специјализовано стручно друштво у области образовања и васпитања, окупља првенствено даровите младе математичаре и друге љубитеље математике и рачунарства разних узраста. По много чему је јединствено удружење на нашим просторима.

            Бројне и обимне актиности су континуиране и чине осмишљен систем.

           Основни сектори делатности: (1) популаризација математике и науке уопште; (2) непосредни рад са ученицима-љубитељима математике и рачунарства свих узраста (стална "школа младих математичара" која ради током целе школске године и која има старије предшколце и све разреде ОШ и СШ, летње и зимске школе-кампови, дописна школа, београдска математичка секција, рачунарски курсеви); (3)  математичка такмичења (Математички турнир - екипна математичка олимпијада основних и средњих школа Републике Србије, масовно математичко такмичење "Мислиша", дописна математичка олимпијада, интернет математичка олимпијада, Међународни математички турнир градова  - организатор за Београд);  (4) стручни рад са наставницима (трибине, семинари и др.); (5) специјализована библиотека (јединствена на нашим просторима); (6) стварање и издавање приручне литературе за ученике и наставнике.

            По оцени стручне јавности, за минулих 39 година постигао је изузетне резултате у свим секторима рада. Носиоци награда и других признања на матема-тичким такмичењима свих врста и нивоа (укључујући и међународна) додатно су и по неколико година (неки чак и десет година) учили и код "Архимедеса". У "Архимедесу" се посебна пажња посвећује раду са најбољима  ("Олимпијска група" и др.).

           Висок стручни ниво и квалитет битне су карактеристике свих активности. "Архимедес" као сараднике окупља истакнуте наставнике из ОШ и СШ, наше и стране стручњаке са универзитета и других институција, првенствено ентузијасте.

            Праву слику о доприносу "Архимедеса" нашем математичком образовању током 40 година рада употпуњују неки интересантни статистички подаци: одржано је преко 61.400 часова за ученике у "Архимедесовим" школама младих матема-тичара (око 41.000 ученика); 1.915 предавања за наставнике на стручним трибинама, зимским и другим семинарима (преко 76.000 присутних наставника), 215 разних математичких приредби, 74 математичка турнира - екипна првенства ОШ и СШ Србије у математици (4.399 екипа са 19.963 такмичара) и неколико других матема-тичких такмичења: национално математичко такмичење "Мислиша" са преко 224.000 учесника за 8 година, 7 дописних математичких олимпијада ОШ са 10.840 учесника, 3 интернет математичке олимпијаде са 950 учесника, 15 учешћа Београда на Међународном математичком турниру градова; објављено 370 наслова публикација у тиражу преко 2,43 милиона примерака; јединствена библиотека са 26.550 књига и 5.550 примерака часописа (једина је стално на услузи ученицима и наставницима). Неке стручне активности први је код нас осмислио и реализовао "Архимедес",  а  данас их и други широко примењују у пракси.

            "Архимедес" је код нас највећи центар окупљања љубитеља математике свих узраста и то током целе године. „Архимедес“ ради сваког дана као својеврсни "математички драгстор"  (Београд, Дечанска 6).

            Шире информације о свему томе дате су на сајту: www.arhimedes.rs, као и на помоћном сајту: www.mislisa.rs

                                                                                                     За "АРХИМЕДЕС":

Београд, 31.08.2013.                                                           Богољуб Маринковић, проф.

E-mail: arhimed1@eunet.rs

Адреса: "АРХИМЕДЕС", 11000  Београд, Дечанска 6; тел. (011) 3245-382 и 3245-383

Powered By OpenCart
Архимедесова интернет књижара © 2021