Начин плаћања

Како платити ?

У све цене је урачунат ПДВ !
Плаћање се врши уплатом на текући рачун Математичког друштва "Архимедес" у Комерцијалној банци.
Број рачуна: 205–11047–24, износ за уплату упишите коначни износ са рачуна и као сврху уплате назначите "уплата за робу по поруџбини број" и допиште број ваше поруџбине. Уколико Вас нико не контактира из "Архимедеса" у року од 24h по обављеној поруџбини на сајту, позовите "Архимедес" на број телефона 011/3245-382.

Ценовник свих публикација које се могу набавити код "Архимедеса" (сви разреди ОШ и  СШ) може се видети на "Архимедесовом" интернет- сајту: www.arhimedes.rs, а за "Архимедесове" публикације такође и на нашем другом сајту: www.mislisa.rs

Наравно, све ове публикације могу се купити и у "Архимедесу" (Београд, Дечанска 6. Радно време у "Архимедесу" је: 8 -22 часа (сваког дана).

МД "АРХИМЕДЕС"

Powered By OpenCart
Архимедесова интернет књижара © 2021